Året 2022

AFLYSNING

 

Kunstudstilling LF er tænkt som det, man i arkitektsprog kalder en mock-up - en skitse "life size" på, hvad Ridehuset kan bruges til, en kunsthal med national gennemslagskraft - hvilket vi har mange bekræftelser på! Og selvfølgelig også set som en udstrakt hånd til den håbløst stillede traditionelle, klassiske billedkunst.

I år aflyses udstillingen på grund af dårlig økonomi. Vi håber, den bedrer sig i de kommende år.