Hvem støtter os?

 

Sponsorer i 2018: 

Guldborgsund Kommune

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond

Lolland Kommune

Guldborgsund Billedkunstråd

Anonym Sponsor

 

Vi siger tak for tidligere økonomisk støtte fra:

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond

Nordea Fonden

Grosserer L.F. Foghts Fond

Billedhugger professor Gottfredeickhoff og hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond