Hvem støtter os?

Vi siger tak for økonomisk støtte fra:

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond

Nordea Fonden

Lolland Kommune

Guldborgsund Billedkunstråd