Hvem støtter os?

Vi siger tak for økonomisk støtte fra:

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond

Nordea Fonden

Grosserer L.F. Foghts Fond

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond

Lolland Kommune

Guldborgsund Billedkunstråd